Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

JO riktar kritik mot brist på opartiskhet och objektivitet i Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångest

 

I december 2017 antog Socialstyrelsen Nationella riktlinjer vid behandling av depression och ångest, trots massiv kritik från så gott som samtliga remissinstanser. Riktlinjerna anmäldes omedelbart till Förvaltningsrätten och Kammarrätten men behandlades inte där då riktlinjerna inte ansågs som formellt bindande.

I juni 2018 beslutade istället JO att starta en större utredning av Socialstyrelsen, efter anmälan från Psykoterapicentrum, Sveriges största organisation för leg. psykoterapeuter. I anmälan påtalas ett betydande inflytande av jäv och särintressen och brist på kompetens liksom en brist på objektivitet och vetenskapligt stöd i riktlinjearbetet.

JO har nu kommit med sitt beslut (2020-09-07):

Vi kan konstatera att Psykoterapicentrum, liksom en rad tunga remissinstanser och forskargrupper, har fått rätt i delar av sin kritik av Socialstyrelsens riktlinjearbete. Av den process som beskrivs ovan framgår att det finns oklarheter, främst avseende opartiskhet och transparens avseende en person i ledningsgruppen. Psykoterapicentrum välkomnar denna del av JO:s beslut.

Psykoterapicentrum har i o m detta kommit till slutpunkten av en lång process gällande arbetet med de senaste riktlinjerna från Socialstyrelsen. Det framstår att man kan vara tveksam mot de delar av riktlinjerna som handlar om psykoterapeutisk behandling. Vår förhoppning är trots allt att dessa erfarenheter kan leda fram till att myndigheter i högre grad öppnar för ökad transparens i beslutprocesser kring riktlinjer och andra styrdokument. För detta fordras att alla delar av professionen, tillgängliga experter och organisationer bjuds in och därmed ges möjlighet att delta på lika villkor. Först därigenom kan tilltro byggas till viktig och nödvändig styrning av vårdens innehåll och kvalitet. Psykoterapicentrum kommer självfallet att följa denna utveckling med stort intresse.


 

 

.pdf  Psykoterapicentrums kommentarer till JO:s beslut (pdf 131 kB)

 

.pdf  Psykoterapicentrums JO-anmälan 13 juni 2018 (pdf 104 kB)

.pdf  Socialstyrelsens svar på JO-anmälan 13 mars 2019 (pdf 3,4 MB)

.pdf  Psykoterapicentrums svar 24 april 2019 (pdf 3,3 MB)

.pdf  Socialstyrelsens svar 2 september 2019 (pdf 5,4 MB)

.pdf  Psykoterapicentrums svar 30 september 2019 (pdf 203 kB)

 

.pdf  JO:s beslut 7 september 2020 (pdf 19,1 MB = STOR)

 

 

 

 

 

Skrivelser och remissvar
Psykoterapicentrums brev, skrivelser och uppvaktningar
 

 

  

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010, Socialstyrelsen

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se