TRAUMA

Traumatiska upplevelser och deras effekter på barn, unga och vuxna.
Den kliniska verkligheten.

Föreläsningsbilder

forvaltningsratten

Psykoterapicentrum anmäler
Socialstyrelsen till
Förvaltningsrätten

Socialstyrelsen beslutade den 13 december 2017 om Nationella riktlinjer för Vård vid depression och ångestsyndrom.

Att riktlinjer beslutas utan stöd i oberoende och neutral kunskapsvärdering och med gynnande av särintressen i ledningen strider mot kravet på neutralitet och oberoende hos myndigheter. Kravet är strängt reglerat i Förvaltningslagen samt i Socialstyrelsens egna föreskrifter för Jäv och Intressekonflikter.

Vi har därför valt att anmäla Socialstyrelsen till Förvaltningsrätten med yrkande om att omgående upphäva Socialstyrelsens beslut att fastställa de Nationella riktlinjerna för Vård vid depression och ångestsyndrom. Läs mer här

SENASTE NYTT (2018-01-27)

Förvaltningsrätten i Stockholm har gjort bedömningen att riktlinjerna inte utgör ett överklagansbart beslut, då riktlinjerna av rätten inte anses ha tillräcklig faktisk verkan.

Psykoterapicentrum, liksom många patienter och andra berörda inom vården, ställer sig frågande till den motivering.

Psykoterapicentrum har nu beslutat att lyfta denna fråga vidare till Kammarrätten.

.pdf Överklagande av Förvaltningsrättens beslut

Nu behöver vi din hjälp att finansiera!

Juridiska processer är kostsamma och resurskrävande, inte minst vid ett överklagande mot en myndighet. Att all evidensbaserad psykoterapi bör vara tillgänglig för alla patienter också i Sverige, är samtidigt en ytterst angelägen fråga.

Vi startar därför en insamling (Crowdfounding) för att finansiera. Alla som står bakom vårt initiativ är varmt välkomna att bidra!

Läs mer här

Socialstyrelsen måste
ompröva riktlinjerna

Reaktioner och protester mot Socialstyrelsens riktlinjer är massiva. Här presenterar vi ett ökat antal artiklar och radioprogram som inslag i debatten.

Ytterligare kritik och debatt

Rolf Holmqvist föreläser i Umeå

Fredagen den 27 april 2018 hälsar vi i Psykoterapicentrum Västerbotten välkomna till föreläsningar med Rolf Holmqvist inför lanseringen av hans och David Clintons nya bok.

Inbjudan och program

Kvalificerad psykoterapi
ger kvalificerad förändring

– stark evidens idag för psykodynamisk psykoterapi i internationell forskning

Falk Leichsenring, föreläsningsbilder

Olavi Lindfors, föreläsningsbilder

Felicitas Rost, föreläsningsbilder

 

Rolf Holmqvist, Föreläsningsbilder: Forskning och praktik

Rolf Holmqvist, Föreläsningsbilder: Relationella perspektiv på handledning

Psykoterapicentrum arrangerar konferenser två gånger om året

Psykoterapeutisk kompetens – vad fordras – hur förvaltas den? Psykoterapicentrums vårkonferens 18 mars 2016 i Göteborg.

Psykoterapi som fungerar: Att lära av 40 års forskning – och av patienten. Psykoterapicentrum arrangerade höstkonferens 2016 lördag 1 oktober, Aula Magna, Stockholms universitet.

Här hittar du senaste och tidigare konferenser

Nya numret av Psykoterapi, nr 1 2018

Det första numret av Tidskriften Psykoterapi för 2018 är utskickat. Information om detta och tidigare nummer går att hitta på webbadressen: www.tidskriftenpsykoterapi.se
Ur innehållet: Krönika med vår nye ordförande Ann Stevens.

Aktuella skrivelser, uppvaktningar och remissvar

Psykoterapicentrum (tidigare Psykoterapicentrum) har lämnat remissyttranden och gjort uppvaktningar och debattinlägg i frågor som berör psykoterapi och psykoterapeuters ställning i Sverige.
Här har vi sammanställt flertalet av dem

Psykoterapicentrum bevakar forskningsutvecklingen inom psykoterapi

Aktuellt om psykoterapiforskning med fokus på psykodynamisk psykoterapi i jämförelse med andra terapiformer.

Vi bevakar och stödjer även arbetet i Nätverket för psykoterapiforskning.

Läs mer om terapiforskning

Auktorisation av psykoterapihandledare!

Du som är ordinarie medlem i Psykoterapicentrum och utbildad handledare i psykoterapi kan skicka in intyg från din handledarutbildning till oss.

Läs mer om hur det hela går till

Nu kan du följa oss på vår Facebooksida!

Här hittar du våra senaste nyheter, tips om vad som händer i omvärlden och annat av intresse för psykodynamiska psykoterapeuter.

Till Facebook

Hyr rum hos oss!

Centralt i Stockholm, på Engelbrektsgatan 35 B, nära tunnelbana och bussar. Tillgång till bibliotek. Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information och bokning.

Psykodynamiskt forum

På Psykodynamiskt forum bloggas och debatteras aktualiteter kring dynamisk psykoterapi.

Modern psykodynamisk forskning

De två psykologerna Karin Lindqvist och Jakob Mechler saknade lättillgängliga fakta om psykodynamisk forskning. Då tog de saken i egna händer och startade bloggen psykodynamiskt.nu, där de samlar artiklar och forskningsresultat och presenterar dem på ett rakt och enkelt sätt. Rekommenderas varmt till den som vill vara insatt och hänga med!

 

 

 

  

 

Sök en psykoterapeut ansluten till Psykoterapicentrum

Kontakta oss!

Logga in på Mina sidor - bara för medlemmar

Psykoterapicentrum har lokalföreningar i hela Sverige

Medlemssidor - bara för medlemmar

Kalendarium - konferenser och kongresser

Psykoterapicentrums tidskrift Psykoterapi

   


Kernberg
Transference-Focused Psychotherapy (TFP) Curriculum Helsinki 2018-2020
Sök senast 2018-04-20

 


Divan
Psykolog med inriktning mot PDT, tillsvidareanställning vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Sök senast 2018-03-28

 


Divan
Tema: SAMTAL
 

Om psykoterapi
Dynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som utvecklats i mer än 100 år…

Om psykoterapeuter
Psykoterapeuter kan arbeta på många olika sätt beroende på vilken typ av problem och svårigheter som ska lösas…

Om psykoterapiutbildning
För att bli legitimerad psykoterapeut behövs en omfattande vidareutbildning…

Aktuellt om psykoterapiforskning

Om Psykoterapicentrum
Fakta och kontakta — här hittar du information om föreningen och vårt arbete…

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Informationsgrupp
   … och nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk

Presentation in English

Namnbyte från RPC
till Psykoterapicentrum
Här kan du läsa mer om konsekvenserna av namnbytet

 

 

PRESSKONTAKT: Ann Stevens,
ordförande i Psykoterapicentrum,
073-380 54 15.

 

   Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se