Komplex problematik hos vuxna,
barn och unga – forskning kring
verksam behandling

Konferensinformation

Logga in på medlemssidan och ta del av Nick Midgleys och Camilla von Belows föreläsningsbilder

Inbjudan till deltagande i ett kliniskt forskningsprojekt:
Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk
psykoterapi (BEP-SE)

Vi inbjuder dig som är medlem i Psykoterapicentrum Stockholm att delta i en multicenter-studie som syftar till att pröva ut och utvärdera ett systematiskt sätt att förbereda patienten för att starta psykoanalys eller psykodynamisk psykoterapi och för att avsluta långtidsbehandling. Studiens svenska del leds av Andrzej Werbart och Kristian Aleman, Stockholms universitet.
Läs mer här

forvaltningsratten

Kammarrättens beslut angående
Psykoterapicentrums överklagan

Den 24 maj kom Kammarrättens beslut angående Psykoterapicentrums överklagan.

Kammarrätten slog fast att riktlinjerna inte går att pröva, då de (1) inte är bindande, (2) främst riktar sig till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer, och (3)inte är avsedda att ensamt utgöra underlag för beslut som gäller enskilda patienter, utan att sjukvårdspersonal i varje enskilt fall ska ta hänsyn till individens särskilda behov och önskemål. Kammarrättens dom är mycket intressant:
Den innebär att sjukvården inte alls behöver följa Socialstyrelsens riktlinjer!

Läs mer här

TRAUMA

Traumatiska upplevelser och deras effekter på barn, unga och vuxna.
Den kliniska verkligheten.

Föreläsningsbilder

Kvalificerad psykoterapi
ger kvalificerad förändring

– stark evidens idag för psykodynamisk psykoterapi i internationell forskning

Föreläsningsbilder

 

Föreläsningsbilder

Psykoterapicentrum arrangerar konferenser två gånger om året

Här hittar du senaste och tidigare konferenser

Nya numret av Psykoterapi, nr 3 2018

Det tredje numret av Tidskriften Psykoterapi för 2018 är utskickat. Information om detta och tidigare nummer går att hitta på webbadressen: www.tidskriftenpsykoterapi.se
Ur innehållet: Krönika med vår ordförande Ann Stevens och "Freuds blinda fläckar".

Aktuella skrivelser, uppvaktningar och remissvar

Psykoterapicentrum (tidigare Psykoterapicentrum) har lämnat remissyttranden och gjort uppvaktningar och debattinlägg i frågor som berör psykoterapi och psykoterapeuters ställning i Sverige.
Här har vi sammanställt flertalet av dem

Psykoterapicentrum bevakar forskningsutvecklingen inom psykoterapi

Aktuellt om psykoterapiforskning med fokus på psykodynamisk psykoterapi i jämförelse med andra terapiformer.

Vi bevakar och stödjer även arbetet i Nätverket för psykoterapiforskning.

Läs mer om terapiforskning

Auktorisation av psykoterapihandledare!

Du som är ordinarie medlem i Psykoterapicentrum och utbildad handledare i psykoterapi kan skicka in intyg från din handledarutbildning till oss.

Läs mer om hur det hela går till

Nu kan du följa oss på vår Facebooksida!

Här hittar du våra senaste nyheter, tips om vad som händer i omvärlden och annat av intresse för psykodynamiska psykoterapeuter.

Till Facebook

Hyr rum hos oss!

Centralt i Stockholm, på Engelbrektsgatan 35 B, nära tunnelbana och bussar. Tillgång till bibliotek. Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information och bokning.

Psykodynamiskt forum

På Psykodynamiskt forum bloggas och debatteras aktualiteter kring dynamisk psykoterapi.

Modern psykodynamisk forskning

De två psykologerna Karin Lindqvist och Jakob Mechler saknade lättillgängliga fakta om psykodynamisk forskning. Då tog de saken i egna händer och startade bloggen psykodynamiskt.nu, där de samlar artiklar och forskningsresultat och presenterar dem på ett rakt och enkelt sätt. Rekommenderas varmt till den som vill vara insatt och hänga med!

 

 

 

  

 

Sök en psykoterapeut ansluten till Psykoterapicentrum

Kontakta oss!

Logga in på Mina sidor - bara för medlemmar

Psykoterapicentrum har lokalföreningar i hela Sverige

Medlemssidor - bara för medlemmar

Kalendarium - konferenser och kongresser

Psykoterapicentrums tidskrift Psykoterapi

    


Divan
Tema: REALITETSFÖRLUST
 

Om psykoterapi
Dynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som utvecklats i mer än 100 år…

Om psykoterapeuter
Psykoterapeuter kan arbeta på många olika sätt beroende på vilken typ av problem och svårigheter som ska lösas…

Om psykoterapiutbildning
För att bli legitimerad psykoterapeut behövs en omfattande vidareutbildning…

Aktuellt om psykoterapiforskning

Om Psykoterapicentrum
Fakta och kontakta — här hittar du information om föreningen och vårt arbete…

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Yrkes- och utbildningsfrågor
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Informationsgrupp
   … och nätverk
Vårdval och avtal (vilande)
Studentnätverk

Presentation in English

Namnbyte från RPC
till Psykoterapicentrum
Här kan du läsa mer om konsekvenserna av namnbytet

 

 

PRESSKONTAKT: Ann Stevens,
ordförande i Psykoterapicentrum,
073-380 54 15.

 

   Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se