Beställ annons i
"Sök psykoterapeut"

Som medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i föreningens terapeutregister.
I högerspalten kan du gratis infoga en radannons, som ersätter den tidigare annonseringen via sökregistret. Mer info finns i högerspalten!
I den stora vänsterspalten kan du, mot en mindre avgift på 500 kr, placera en större annons. Den ersätter radannonsen. Annonseringen sker länsvis, för att underlätta för de som söker efter psykoterapeuter i sin närhet.

Nedan hittar du exempel på hur den stora annonsen kan utformas. Du bestämmer själv vilken text du vill presentera dig och din verksamhet med. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att Titelraden skall* innehålla uppgift på din grundutbildning, för att uppfylla kraven i PSL! Uppgiften "leg psykoterapeut" anges ej, eftersom det är ett obligatoriskt grundvillkor.

Den bild som används kan vara ett portratt, en logotyp eller valfri annan bild. Den ska vara i storlek 100x100px. Skickas större bild beskärs den. Bilden skall vara i format .gif, .jpg eller .png.

I stället för annons med text kan bannerbild användas. Den ska vara i storlek 520x100px, och format .gif, .jpg eller .png.

Priset är 500 kr per kalenderår. Ordinarie medlemskap i Psykoterapicentrum är ett villkor för annonsering. Annonsen faktureras årsvis.

Gå till "Beställningsformulär extra annons" längre ner på sidan, och fyll i uppgifterna. Bild/banner skickar du till web@psykoterapicentrum.se.

 

Annonsexempel extra annons

Magnus Bjurhammar, psykolog, handledare, Oskarshamn
Jag arbetar mest med psykoterapi på psykodynamisk grund, men även mycket med olika psykologiska behandlingsformer, anpassade för respektive problem. Det är alltid viktigt att hitta en personlig överenskommelse om syn på problemen och lämplig behandling! www.enigma.se, 070-601 05 00, Hantverksgatan 29 C, Oskarshamn

Magnus Bjurhammar, psykolog, handledare, Oskarshamn
Under parollen "Sanus per dialogum" - "hälsa via samtal" - bedriver jag min privata verksamhet som psykolog och psykoterapeut. Med drygt 30 års erfarenhet inom psykiatrisk öppenvård är jag väl förtrogen med de flesta förekommande psykiska problem och besvär. Ring för info och bokning. www.sanus.se, 070-601 05 00, Hantverksgatan 29 C, Oskarshamn

2010-03Magnus Bjurhammar, psykolog, handledare, Oskarshamn
Här väljer du själv den text som du anser bäst framställer din kompetens som psykoterapeut och de tjänster du erbjuder. Riktar du dig till vissa patientgrupper eller arbetar du med speciella metoder eller tekniker kanske de ska vara med. Och ibland är lokaliseringen bra att ha med.
www.enigma.se, 070-601 05 00, Hantverksgatan 29 C, Oskarshamn

 

Beställningsformulär extra annons:

Klicka här för formulär!

 

OBS! Formuläret framställer inte texten exakt, pga att det presenteras olika i olika webbläsare. Tips: Skriv in din text i t ex Word, välj "Arkiv/Egenskaper/Statistik" för att räkna tecken och mellanslag.

 

*Varför ska grundutbildning anges?

Att grundutbildning ska anges är på grund av att det är ett lagstadgat krav, enligt Patientsäkerhetslagen, PSL. Du hittar hela lagtexten på www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100659.htm, och den aktuella formuleringen är:

4 Kap, 1 §: "... En legitimerad psykoterapeut skall i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning."

Eftersom det som annonseras är just erbjudande av yrkesmässig psykoterapeutisk behandling måste denna lag efterlevas.

Vi har förstått att en del psykoterapeuter, speciellt de som kompletterade sin tidigare utbildning i samband med införandet av legitimationen, kan tycka att den uppgift som lagen kräver är lite onödig, till exempel om man inte längre är yrkesverksam inom sitt grundyrke eller om man senare skaffat högre utbildning.

Psykoterapicentrum har i många år drivit frågor om professionalisering, utfärdat etiska riktlinjer och kvalitetssäkringsregler för upprätthållande av högsta professionella standard. För att bli medlem i Psykoterapicentrum förbinder sig medlemmen att i sitt arbete följa föreningens etiska riktlinjer. Ur de etiska riktlinjerna saxas:

”Legitimationskravet innebär även, att psykoterapeuten står under socialstyrelsens tillsyn och att de regler som gäller för psykoterapeutisk verksamhet måste beaktas.”

”Patienten har rätt att få veta psykoterapeutens formella kompetens och kliniska erfarenhet.”

Sammantaget innebär det att medlemmar, både när de annonserar på vår hemsida och i andra sammanhang, följer både PSL och Psykoterapicentrums etiska riktlinjer.

 

 

 

Sök psykoterapeut

Beställning/ändring radannons

Nedan kan du beställa eller ändra i din radannons. Du bestämmer själv vilken text du vill presentera dig och din verksamhet med. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att Titelraden skall* innehålla uppgift på din grundutbildning, för att uppfylla kraven i PSL! Uppgiften "leg psykoterapeut" anges ej, eftersom det är ett obligatoriskt grundvillkor.
 

 

Exempel:

Magnus Bjurhammar, psykolog, handledare
Psykoterapi, krishantering, handledning, egen-terapi, hypnos, symboldrama, mentalisering.
Oskarshamn, 070-601 05 00. Hemsida, e-post.

 

Beställning radannons:

Klicka här för formulär!

 

Psykoterapi på andra språk

Komplettera din annons med uppgift om vilka andra språk än svenska du erbjuder.
Kontakta web@psykoterapicentrum.se för att föras in på listan.
Denna service är gratis, men förutsätter att du har en extra annons på hemsidan.Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se