Psykoterapicentrum Skåne

Ordförande: Christina Fredlund, tfn: 070-917 97 09, e-post: christina.fredlund@skane.se

Kassör: Ernst Dahlquist, tfn: 070-939 30 46, e-post: ernst.dahlquist@live.se

 

Hotell Kramer Malmö

Samtliga medlemmar i Psykoterapicentrum Skåne bjuds härmed in till ett öppet samtal där vi i ljuset av historien och vår nutid diskuterar kring hur vi vill att Psykoterapicentrum Skåne ska se ut i framtiden

AFTER WORK & SEMINARIUM

onsdag 28 september 2016


Hans Lidman på 70-talet
 

Sven Sjöqvist lite senare
 

Sven Sjöquist och Hans Lidman bidrar med reflektioner ur ett historiskt perspektiv. Hans, en av grundarna av Psykoterapicentrum Skåne och Sven har under några år intervjuat några av de första psykoterapeuterna i Skåne, pionjärerna, och försökt kartlägga tiden fram till den första legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen i Skåne 1984. Förhoppningen är att sammanställningen ska bli någorlunda komplett under 2016 även om det inte finns någon ambition om att vara heltäckande.

Resultaten av intervjuerna finns att läsa på en blogg om den skånska psykoterapins historia: skanskpsykoterapi.blogspot.se.

Tid, plats och anmälan

Den 28 september på Hotell Kramer, Stortorget, Malmö.
After work med buffé från 17:30, seminariet börjar vid 18:30.
Psykoterapicentrum bjuder på buffé. Vin/öl köper man själv.

Skicka anmälan till skane@psykoterapicentrum.se senast 23 sep och meddela namn (samt e-post och telefonnummer) på den/de som anmälan avser samt om de önskar buffé inkl eventuella önskemål om specialkost.

Välkomna!

 /Styrelsen Psykoterapicentrum Skåne


Psykoterapicentrum Skåne

c/o Ernst Dahlquist, Box 175 56, 200 10 Malmö

.pdf Stadgar

Adresslista styrelsen 2011-2012

Christina Fredlund ordförande
070-917 97 09
christina.fredlund@skane.se

Ernst Dahlquist kassör
070-939 30 46
ernst.dahlquist@live.se

Susie Rasmussen sekreterare
073-512 38 64
susie.rasmussen@skane.se

Ann Stevens
073-380 54 15
annstevens@live.se

Annika Trunnerup
073-062 37 28
annika.trunnerup@gmail.com

Anna Daun
073-898 42 33
anna.daun@tele2.se

Adjungerade ledamöter

Zackarias Jerneck
073-983 73 85
psykolog.zackarias.jerneck@gmail.com

 

 

.pdf Protokoll 2015-08-29
.pdf Protokoll 2014-12-16
.pdf
Protokoll 2014-11-25
.pdf Protokoll 2014-10-14
.pdf
Protokoll 2014-10-04
.pdf Protokoll 2014-05-27
.pdf Protokoll 2014-04-10
.pdf Protokoll årsmöte 2014-04-10
.pdf
Protokoll 2014-01-16
.pdf Protokoll 2013-11-13
.pdf Protokoll 2013-10-01
.pdf Protokoll 2013-05-14
.pdf Protokoll årsmöte 2013-04-16
.pdf Protokoll 2013-03-06
.pdf Protokoll 2012-12-19
.pdf Protokoll 2012-11-06
.pdf Protokoll 2012-09-25
.pdf Protokoll 2012-05-30
.pdf
Protokoll 2012-04-26
.pdf Protokoll årsmöte 2012-03-21
.pdf Protokoll 2012-02-23
.pdf Protokoll 2012-01-18

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se