Psykoterapicentrum Örebro

Ordförande: Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33, monawilhelmsson@hotmail.com

Vice ordförande: Kjell Andersen, 070-723 18 99, kjell.andersen1066@gmail.com

Sekreterare: Janet Carlson 070-356 02 05, janet.carlson@regionorebrolan.se

Kassör: Eva Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Ledamot: Erik Hammarström 070-717 37 07, erik.hammarstrom@gmail.com

Suppleanter:
Kathryn Larson-Banck 073-532 95 78 kathryn.larson-banck@regionorebrolan
Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
Pia Gatehouse, 070-629 81 18, pia.gatehouse@sanktlukas.se.

Nätverksluncher

på Saluhallen, kl 12:00 första måndagen varje månad.

För info kontakta Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33 eller Kjell Andersen,
019-25 24 66.

 

Psykoterapicentrum Örebro bjuder in
till öppna medlemsmöten

Onsdagen den 7 november 18:30:
Filmkväll. Traumagruppens lokaler på Skolgatan 36-38.
Med tanke på Bergmanåret ser vi filmen Persona av Ingemar Bergman. Mona och Kjell inleder samt håller i gemensamt samtal och reflekterande efter filmen. Vi ordnar fika till självkostnadspris

Måndag den 26 november 18:30:
Jubileumskväll. Vi firar att lokalföreningen då blir 20 år och hoppas på stor uppslutning av medlemmar och stödmedlemmar

Lokal : Caféet på Kulturhuset. Järnvägsgatan 8.

Vi bjuder på lättare förtäring med dryck. Tillsammans blickar vi bakåt och reflekterar över lokalföreningens olika satsningar och spånar framåt över vad som blir viktigt för psykoterapicentrum och lokalföreningen att utveckla.

Varmt välkommen till höstens aktiviteter

Styrelsen i
Psykoterapicentrum Örebro


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Yrkes- och utbildningsfrågor
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2018 Psykoterapeicentrum
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se