Psykoterapicentrum Östergötland

Ordförande Anna Forsberg,
tfn 070-316 05 21, e-post: Psykoterapicentrumstyrelse@bahnhof.se

Kassör: Maria Wennergren Gros, 
tfn 070-580 74 46, e-post: maria.wennergren.gros@psykoterapigruppen.se

Sekreterare: rullande

Org.nr: 82 20 01-9726

 


Bilden (manipulerad) från releasefesten, läs mer här!

Katja Bergsten, psykolog, psykoterapeut, fil.dr.

Självmedkänsla som fokus i psykoterapi

Om terapeutisk metod och terapeutens uppdrag

Torsdag 30 mars 2017 klockan 13:00–16:30

 

Katja är leg psykolog, leg psykoterapeut och fil. dr. inom psykologi. Sedan 20 år tillbaka arbetar hon med affektfokuserad psykologisk behandling, hon forskar och undervisar vid universitet och terapiutbildningsinstitut inom det området. För närvarande bedriver hon projekt inom området med särskilt fokus på självmedkänsla ur ett affektfokuserat perspektiv, i samarbete med SAPU, Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling. Hennes huvudsakliga arbetsplats är Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Som psykoterapeut är hon verksam vid S:t Olofmottagningen i Uppsala.
 

Tid: Torsdagen den 30 mars 2017 klockan 13:0016:30

Plats: Renströmmen, Drottninggatan 1, Norrköping

Kostnad: Psykoterapicentrum-medlemmar: För anmälan mejla ditt namn till rpcstyrelse@bahnhof.se, betala 100 kr till bg 675-0889. 
Övriga intresserade betalar 500 kr till bg 675-0889.
Vid önskemål om faktura måste du skicka ytterligare ett mail till info@psykoterapigruppen.se med all nödvändig information.

Sista anmälningsdag är den 19 mars 2017.

 

Välkomna!

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se