PHI

Arbetsgruppen för psykoterapihandledning

Psykoterapicentrums arbetsgrupp för psykoterapihandledning är en kontakt- och utbildningsplats för psykoterapihandledare. Psykoterapihandledarnas Intresseförening PHI ingick 2003 i Psykoterapicentrum och bildade Psykoterapicentrums arbetsgrupp för psykoterapihandledning och forskning inom området.

Psykoterapicentrums arbetsgrupp för psykoterapihandledning följer i PHI:s anda med syfte

PHI-stipendiet

Tankesmedjan

Tankesmedjornas innehåll

De fem tankesmedjor vi anordnat sedan 2004 har haft som teman:

Smedjornas teman är att försöka ringa in psykoterapihandledning i förhållande till företeelser i tiden. Personer väl införstådda med områdena inleder diskussionerna

Handledarlistan

Gruppens medlemmar

Vi välkomnar alla kontakter!

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Forskning

Etiska riktlinjer

Handledning

Skrivelser

Nationell samverkan

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

 

.pdf Etiska riktlinjer för psykoterapihandledare

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se