CCC Norra latin

Kongresser, konferenser och evenemang

Här listar vi aktuella arrangemang med stort intresse för våra medlemmar. Saknar du något eller kan tipsa om något som ej finns med, kontakta Elisabeth Bratt Neuberg, e-post bratt.neuberg@swipnet.se eller per telefon 08-667 29 77.

 

2017-----2017-----2017

Vårterminen 2017
Vad är psykoanalys? Med psykoanalys från vaggan till graven.
Samtida psykoanalytiska tänkare, del 1. ABF, Stockholm
Info: www.psykoanalys.se 
Vårterminen 2017
Freudianska föreningen föreläsningar o seminarier i Göteborg
Info: www.freudianska.org; info@freudianska.org 

 

3-4 mars 2017

Repetition, Repetition, Repetition: Breaking the Cycle of Attachment Trauma. The 23rd John Bowlby Memorial International Conference, London
Info: thebowlbycentre.org.uk

22-24 mars 2017

13th International London Eating disorders Conference
Info: www.eatingdisordersconference.com

31 mars 2017 egen sida!

Trauma i vår tid – har synen på trauma och behandling förändrats? Psykoterapicentrums Vårkonferens, Van der Nootska palatset, Stockholm
Info: se egen sida!

31 mars 2017

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse. Peter Götzche. ISPS:s vårmöte.
Info: Kent Olofsson, kent.o@bredband.net; Kent Nilsson, kent.e.nilsson@hotmail.com

19-21 maj 2017

Clinical Decisions at Work. Society for the Exploration of Psychotherapy Integration, SEPI, Colorado, USA
Info: www.sepiweb.org

25-28 maj 2017

From the Margins to the Centre: Contemporary Relational Perspectives. 14th Annual IARPP Conference, Sydney, Australien.
Info: www.iarpp.net

8-10 juni 2017

Diverse Perspectives, shared goals. ICED, Prag, Tjeckien.
Info: www.aedweb.org

21-24 juni 2017

48th International Annual Meeting. Toronto, Kanada
Info: www.psychotherapyresearch.org

29 juni-1 juli 2017

Putting Attachment Theory to Work: from Basic Science to Clinical Application. International Attachment Conference 2017, UCL Institute of Education, London.
Info: iac2017.co.uk

13-15 juli 2017
Compulsion to predict: Development of the self and its disorders. The 18th Annual congress of the Internaional Neuropsychoanalysis Society. London, England.
Info: www.npsa-association.org
24-28 juli 2017

Life and Love in the 21st Century. 8th World Congress of Psychotherapy, UNESCO, Paris, Frankrike.
Info: www.worldpsyche.org

23-26 augusti 2017

Hypnosis, unlocking hidden potential. 14th European Society of Hypnosis (ESH) Congress, Manchester, England.
Info: www.esh2017.org

30 augusti–3 september 2017

Making Real Change Happen. 20th International Congress of the ISPS, Liverpool, England
Info: www.isps.org

20-22 september 2017

UK & European Chapter Conference, Society for Psychotherapy Research, Oxford, England
Info: www.psychotherapyresearch.org

 

2018-----2018-----2018

30 maj 2018

Nature<>Nurture. 16th WAIMH World Congress, Rom, Italien.
Info: www.waimh.org

12-14 september 2018

Eating Disorders versus Healthy Lifestyle. Nordic Eating Disorders Conference 2018. Reykjavik, Island Info: www.nedsconference.com 

 


Fler utländska konferenser

www.conferencealerts.com/psychology.htm (engelska)

www.carnetpsy.com  (franska)

 

 

 


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se