Örefjärden

Psykoterapicentrum Västerbotten

Ordförande: Maud Jonsson, tfn 073-031 39 91, e-post r.maud.j@gmail.com

Sekreterare: Ylva Semelius, tfn 070-667 58 06, e-post ylva.semelius@umu.se

Kassör: Britta Karlsson Jonsson, tfn 070-580 19 55, e-post britta.karlsson.jonsson@telia.com

 


  OBS! Bilden är bara illustrativ - vi ses i Frälsningsarméns lokal på Kungsgatan 47 B.

Freuds Café i Umeå 10 nov 2016
Vi mår bättre efter psykoterapi

Välkommen till en föreläsning om psykoterapins effekter på människans självbild. Med hjälp av forskning om självbilden berättar vi om hur psykoterapi kan skapa en positiv syn på oss själva och våra relationer.

Öppet för alla, FRITT INTRÄDE

Om föreläsarna: Karin Egberg och Åke Granberg är båda psykoterapeuter och har forskat om självbildens betydelse. Karin som socionom/bildterapeut, Åke som psykolog.

ARRANGEMANGET INGÅR I SERIEN FREUDS CAFÉ

NÄR: Torsdag 10 november 2016 kl. 18:30
VAR: Frälsningsarméns lokal, Kungsgatan 27 B, Umeå

.pdf Inbjudan och program för utskrift och spridning

 

 

  Diagram

Modell för kvalitetssäkring

Psykoterapicentrum Västerbotten har utvecklat en modell för kvalitetssäkring av psykoterapier som tillämpas vid avtal med landstinget.
 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

 

Självmedkänsla – self compassion

Hållbar utveckling för yrkesverksamma inom omsorg, vård och behandling
Katja Bergsten
.pdf Föreläsningsbilder för nedladdning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se