Psykoterapicentrums styrelse

Psykoterapicentrum har kansliet på Engelbrektgatan 35 B. I samma lokaler har vi rum för uthyrning till medlemmar/psykoterapeuter.

Ordförande

Eva Mari Eneroth Säll, Stockholm (VU)
tfn: 070-583 54 57, e-post: eva.mari.e@psykoterapicentrum.se

Vice ordförande

Ann Stevens, Skåne (VU)
tfn: 073-3805415, e-post: annstevens@live.se

Sekreterare

Teresa Allzén, Stockholm (VU)
tfn: 070-173 05 17, e-post: teresa@allzen.net

Kassör

Karin Wedne, Göteborg (VU)
tfn: 070-792 08 05, e-post: karin.wedne@comhem.se 

Övriga ledamöter

Stephan Hau, Stockholm ( VU)
e-post: stephan.hau@psychology.su.se

Ulla Hansjons-Gustafsson, Falun
tfn: 073-947 67 70, e-post: u.hansjons@hotmail.com

Maud Jonsson, Västerbotten
e-post: r.maud.j@gmail.com

Suppleanter

Sanni Ewertson, Örebro
e-post: sanni.ewertson@gmail.com

Runa Hellbacka,Västernorrland
e-post: runa.hellbacka@icloud.com

Viola Argus, Skåne
e-post: argus@ebrevet.nu

Hillevi Torell,Uppsala
e-post: h.torell@telia.com

Verkställande utskott

Eva Mari Eneroth Säll, Ann Stevens, Karin Wedne, Teresa Allzén, Stephan Hau

Revisorer

Eskil Berggren, Skellefteå
e-post: eskil.berggren@vll.se

Ernst Dahlqvist, Skåne
e-post: eernst.dahlqvist@live.se

Revisorssuppleanter

Maria Wennergren Gros, Östergötland
e-post: maria.wennergren.gros@psykoterapigruppen.se 

Catharina Gidlöf, Göteborg
e-post: catarina@gidloof.se

Valberedning

Åke Granberg, ordförande, Västerbotten

Paul Benér, Skåne
e-post: paul@paulbener.se

Gunnar Boman, Stockholm
tfn: 070-960 04 06, e-post: gunnar.b@psykoterapicentrum.se

Jenny Sjöström Svebeck, Stockholm
e-post: jenny@stig.in

Marie Svaleklint, Västra Götaland
e-post: marie.svaleklint-sevenbau@gpsi.se

Anna Sylvén, Stockholm
e-post: anna.sylven.bjornor@gmail.com


Styrelsens arbetsgrupper, nätverk och styrelseassistenter

Etisk kommitté   egen sida

Olle Järliden, Örebro, ordförande
e-post: olle.jarliden@comhem.se

Mona Andersson, Örebro
e-post: mona.andersson@orebroll.se

Ingrid Hedström, Kullavik
e-post: ingrid.m.hedstrom@telia.com

Marianne Linell Fjästad, Stockholm
e-post: mariane.lindell@gmail.com

Roger Samuelsson, Örebro
e-post: roger@samtalsforumpsykoterapi.se

Landstingspsykoterapi   egen sida

Ulla Hansjons-Gustafsson, Gävle-Dala
tfn: 073-947 67 70; e-post: u.hansjons@hotmail.com

Kent Nilsson, Göteborg
tfn: 031-16 93 09; e-post: kent.e.nilsson@hotmail.com

Eskil Berggren, Skellefteå
tfn 0910-77 49 57; e-post: eskil.berggren@vll.se

Rose-Marie Bresäter, Göteborg
e-post: rose-marie.bresater@tripsykologi.se

Nätverket för psykoterapiforskning   egen sida

Barbro Thormählen, Stockholm
e-post: barbro.thormahlen@fidentia.se

Ann-Christin Cederborg, Linköping

Gudrun Olsson, Ålborg

Ulla Bertling, Stockholm

Stödperson

Marianne Sandström, Umeå, tfn: 090-13 28 64

Psykoterapihandledning och -forskning   egen sida

Rose-Marie Bresäter (sammankallande)
rose-marie.bresater@tripsykologi.se

Juanita Forssell, Halmstad
juanita.forssell@inkorgen.nu

Åke Granberg, Umeå
agranberg27@gmail.com

Marie-Louise Öhgren, Stockholm
e-post: mlon@psychology.su.se

 

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Offentlig vård
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Informationsgrupp

 

 

 

Hyr terapirum av
Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum hyr ut terapirum på Engelbreksgatan 35 B, Stockholm, nära tunnelbana och bussar.
Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information.

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se