Psykoterapicentrums styrelse

Psykoterapicentrum har kansliet på Engelbrektgatan 35 B. I samma lokaler har vi rum för uthyrning till medlemmar/psykoterapeuter.

Ordförande

Eva Mari Eneroth Säll, Stockholm (VU)
tfn: 070-583 54 57, e-post: eva.mari.e@psykoterapicentrum.se

Sekreterare

Ulla Hansjons-Gustafsson, Falun (VU)
tfn: 073-947 67 70, e-post: u.hansjons@hotmail.com

Kassör

Gunnar Boman, Stockholm (VU)
tfn: 070-960 04 06, e-post: gunnar.b@psykoterapicentrum.se

Övrig ledamot, Internationella frågor   egen sida

Karin Wedne, Göteborg
tfn: 070-792 08 05, e-post: karin.wedne@comhem.se 

Övriga ledamöter

Rose-Marie Bresäter, Göteborg
tfn: 073-627 68 15, e-post: rose-marie.b@psykoterapicentrum.se

Ann Stevens, Skåne
tfn: 073-3805415, e-post: annstevens@live.se

Marie-Louise Öhgren, Stockholm
tfn: 070-677 64 05 e-post: mlon@psychology.su.se

Suppleanter

Sanni Ewertson, Örebro

Teija Kärkkainen, Jönköping

Verkställande utskott

Eva Mari Eneroth Säll, Gunnar Bohman, Ulla Hansjons-Gustafsson

Revisorer

Peter Lundin, Västernorrland

Revisorssuppleanter

Maria Wennergren Gros, Östergötland

Britta Karlsson-Jonsson, Västerbotten

Christina Lillieroth, Stockholm

Valberedning

Åke Granberg, ordförande, Västerbotten

Paul Benér, Skåne

Gabriella Schwihilik, Stockholm

Hans Åberg, Uppsala


Styrelsens arbetsgrupper, nätverk och styrelseassistenter

Etisk kommitté   egen sida

Olle Järliden, Örebro, ordförande
e-post: olle.jarliden@comhem.se

Mona Andersson, Örebro
e-post: mona.andersson@orebroll.se

Ingrid Hedström, Kullavik
e-post: ingrid.m.hedstrom@telia.com

Marianne Linell Fjästad, Stockholm

Roger Samuelsson, Örebro

Landstingspsykoterapi   egen sida

Ulla Hansjons-Gustafsson, Gävle-Dala
tfn: 073-947 67 70; e-post: u.hansjons@hotmail.com

Kent Nilsson, Göteborg
tfn: 031-16 93 09; e-post: kent.e.nilsson@hotmail.com

Eskil Berggren, Skellefteå
tfn 0910-77 49 57; e-post: eskil.berggren@vll.se

Rose-Marie Bresäter, Göteborg
e-post: rose-marie.bresater@tripsykologi.se

Nätverket för psykoterapiforskning   egen sida

Barbro Thormählen, Stockholm
e-post: barbro.thormahlen@fidentia.se

Ann-Christin Cederborg, Linköping

Gudrun Olsson, Ålborg

Ulla Bertling, Stockholm

Stödperson

Marianne Sandström, Umeå, tfn: 090-13 28 64

Psykoterapihandledning och -forskning   egen sida

Rose-Marie Bresäter (sammankallande)
rose-marie.bresater@tripsykologi.se

Juanita Forssell, Halmstad
juanita.forssell@inkorgen.nu

Åke Granberg, Umeå
agranberg27@gmail.com

Marie-Louise Öhgren, Stockholm
e-post: mlon@psychology.su.se

 

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Offentlig vård
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Informationsgrupp

 

 

 

Hyr terapirum av
Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum hyr ut terapirum på Engelbreksgatan 35 B, Stockholm, nära tunnelbana och bussar.
Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information.

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se