Maria Björk:
Problemet utan namn

En kväll med tankeväckande innehåll, 20 maj 2010

Mötesreferat av Birgitta Bergman

Maria Björk är en ung doktorand i Idé- och Lärdomshistoria i Uppsala. Hon ägnar sig åt medicinsk-historisk forskning. Den preliminära titeln på hennes avhandling är: Problemet utan namn.

Det är också benämningen på kvällens föredrag och diskussion. Vi är knappt tjugo personer som kommit till kvällens begivenhet, mest kvinnor med olika yrkeserfarenhet och de flesta kommer från vården.

Maria inleder med att berätta om en egen erfarenhet från sjukvården. När hon var i de nedre tonåren tolkades hennes ganska banala symtom som astma och hon befriades helt från gymnastik under sin högstadietid. Bekvämt för en tonårsflicka!

Därefter fortsätter Maria att berätta om sin avhandling. Hon har studerat sjukdomspanoramat hos svenska kvinnor under åren 1950 – 1980. Hur de omätbara symtomen på sjukdom benämns och hur samhället bemöter de drabbade, om vårdsystem och kultur. Under 1950-talet skickades utarbetade hemmafruar till vilohem. Nu när inga hemmafruar finns, är vilohemmen sedan länge borta. Hemmafrun har förvandlats från ikon till parasit. Framförallt kvinnor från arbetarklass har hamnat mellan stolarna i sjukvårdssystemet och får de omätbara sjukdomarna. Diagnoser som varit manliga får en lägre status när de blir kvinnliga. Kvinnor är mer sjukskrivna än män, som har en högre dödlighet. Män har oftare erbjudits omskolning till skillnad från kvinnor, som endast betraktas som problem.

Vi hinner också med att diskutera Marias avhandling och vad vi gör idag. Alltmedan det är både sol och åska ute i majkvällen.

Vi tackar Maria för en mycket givande föreläsning!

Birgitta Bergman

Idén till den här föreläsningen fick vi av en understreckare i Svenska Dagbladet i december 2009. 

 

 

Psykoterapicentrum Jönköpings län

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se