Tankesmedja 19 oktober i Sthlm

Arbetsgruppen för psykoterapihandledning inom Psykoterapicentrum
inbjuder till en tankesmedja med temat

Handledning och utveckling

Vi lever i en tid när våra insatser värderas inte bara som psykoterapeuter utan också som handledare. Då behöver vi känna till vad vi påverkar som handledare likaväl som hur vi och våra handledda upplever att bli exponerade i olika sammanhang som exempelvis inspelade handledningar?

 

Lokal: Psykoterapicentrums lokal, Engelbrektsgatan 35B.

 

Pris: 700:- kr för medlemmar, 1 000:- kr för övriga

Begränsat antal platser, anmäl senast 2019-10-12.
 Professor Stephan Hau.

Program lördag den 19 oktober 2019

09:30  Anmälan med kaffe och inledning av arbetsgruppen

10:00  Inspirationsföreläsningen: Professor Stephan Hau presenterar sin forskning om
           handledningens påverkan i psykoterapeuters kompetensutveckling.

11:45  Diskussion utifrån anförandet

12:45  Lunchpaus (fritt på sta´n)

14:15  Erfarenheter och upplevelser av att bli inspelad i handledningsprocessen.
           Vad är fördelar och vad är problematiskt utifrån handledarens perspektiv!?
           Deltagare i projektet medverkar.

15:00  Diskussion och Kaffe

15:45  Avslutning

 

ANMÄLAN ONLINE:
 

 

 

 


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se