Tankesmedja 14 oktober i Sthlm

Arbetsgruppen för psykoterapihandledning inom Psykoterapicentrum
inbjuder till en tankesmedja med temat

Relationella perspektiv på handledning

 

Rolf Holmqvist, Föreläsningsbilder: Forskning och praktik

Rolf Holmqvist, Föreläsningsbilder: Relationella perspektiv på handledning

 

Professor Rolf Holmqvist, Linköpings universitet, har tillsammans med David Clinton, docent vid Karolinska institutet och psykoanalytiker, skrivit en bok med denna titel och innehåll vilken kommer ut kring årsskiftet. Vi får nu förhandsinformation om boken och möjlighet att diskutera innehållet.

Dagen upptas av två pass som inleds med inspirationsföreläsningar av Rolf Holmqvist. Deltagarna har sedan möjlighet att dryfta sina tankar och erfarenheter.

 

Program lördag den 14 oktober 2017

09:00 Kaffe och inledning av arbetsgruppens medlemmar

09:30 Föreläsning av Rolf Holmqvist

10:45 Diskussion utifrån anförandet

11:45 Lunchpaus

13:15 Andra seminariet med inledningsanförande och diskussion

Kaffe serveras

15:30–16:00 Avslutning

 

 

 

 


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se