forskningscirklar

Nätverket för psykoterapiforskning

Detta nätverk avser att skapa en mötesplats för psykodynamiskt intresserade forskare och forskningsintresserade psykodynamiker. På ett första möte i mars 2006 diskuterades hur man ska hitta vägar att nå ut med resultat från forskning om psykodynamisk psykoterapi. Vidare framfördes önskemål om stöd i att utforma och genomföra utvärderings- och forskningsprojekt. Ett mål att arbeta mot är även att återupprätta de konferenser om psykoterapiforskning som tidigare arrangerades av Områdesgruppen för psykoterapiforskning, finansierade av Vetenskapsrådet. Kontaktpersoner vid institutioner med pågående forskning om psykodynamisk psykoterapi finns med i nätverket och vi hoppas att fler sådana tillkommer efterhand.

Nätverket vilar. Vid frågor, kontakta:

Stephan Hau, Stockholm ( VU)
e-post: stephan.h@psykoterapicentrum.se

 

Aktuell psykoterapiforskning hösten 2015

 


Aktuellt om psykoterapiforskning

Redovisning kring aktuell terapiforskning hittar du även här

 


 

Modern psykodynamisk forskning på psykodynamiskt.nu

De två psykologerna Karin Lindqvist och Jakob Mechler saknade lättillgängliga fakta om psykodynamisk forskning. Då tog de saken i egna händer och startade bloggen psykodynamiskt.nu, där de samlar artiklar och forsknings-resultat och presenterar dem på ett rakt och enkelt sätt. Rekommenderas varmt till den som vill vara insatt och hänga med!

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Etiska riktlinjer

Handledning

Yrkes- och utbildningsfrågor

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

 

Aktuellt om psykoterapiforskning

Regeringen fortsätter miljardsatsning på KBT:
– en vård utan valfrihet och förväntad effekt

Forskningsöversikter och artiklar
En sammanställning av aktuella forskningsresultat

Gerber et al
RCT-studier Psykodynamisk psykoterapi

Jonathan Shedler - The efficacy...
Utvärdering av psykodynamisk psykoterapi

Elva forskare granskar
Nödvändigt komplement till SoS riktlinjer

Skrivelser och remissvar
Psykoterapicentrums brev, skrivelser och uppvaktningar

 

 

 

  Terapiforskning.se

 

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se