Socialstyrelsen måste
ompröva riktlinjerna

Kraftfull kritik kvarstår mot förslaget till nya riktlinjer för depression och ångestsyndrom som alltför ensidigt rekommenderar KBT.

Läs även andras reaktioner på SoS riktlinjer:

SR: Studio Ett - Har Socialstyrelsen tänkt fel kring vård av psykisk ohälsa? 2018-02-07

Dagens medicin: Socialstyrelsen gallrar bort psykodynamisk terapi, 2018-01-25

PT: Psykoterapicentrum anmäler Socialstyrelsen för jäv, 2018-01-17

PT: Tvärstopp för Psykoterapicentrum i domstolen, 2018-01-31 

SvD: Ensidig tilltro till KBT slår mot psykvården, 2018-02-04

SvD: Socialstyrelsens syn på psykiatrin har svagt stöd, 2018-01-27

Dagens samhälle: Socialstyrelsen måste ompröva riktlinjerna, 2017-09-15

Dagens samhälle: Nya riktlinjer ökar det mänskliga lidandet, 2017-08-10

Läkartidningen: Vill Socialstyrelsen tvinga fram vård mot bättre vetande?, 2017-06-08

Aftonbladet: Elchocker fel väg för unga som mår dåligt, 2017-01-26

DN Debatt: 17 forskare kritiserar "enfaldiga riktlinjer", 2017-01-14

SvD: Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri, 2017-02-16

Läkartidningen: Socialstyrelsen har fel om depression och ångest

     Socialstyrelsen svarar Slutreplik Peter Ankarberg

Läkartidningen: Debattörer: Socialstyrelsen partisk om riktlinjer

ETC: Framtidens psykiatri kräver verklig valfrihet, 2017-01-19

GP: Individanpassad vård hotas, 2017-03-06

Region Örebro: Riktlinjerna överensstämmer dåligt med verklighetens behov

UNT: En svensk härdsmälta, 2017-03-27

SoS: Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Uppropet Rör inte min terapi och på Facebook Rör inte min terapi

Sverige ur tiden?

Är det Sverige som är ur tiden? Om ja – hur kan Sverige bli i tiden? Wiwi-Anne Johansson (V) och Solveig Zander (C) bjöd in till seminarium med efterföljande diskussion i denna fråga den 22 februari 2017 i riksdagens förstakammarsal. Medverkade gjorde Arvid Widenlou Nordmark, Socialstyrelsen, Stephan Hau, Stockholms universitet, Olavi Lindfors, Institute for Health and Welfare, Helsingfors och Björn Philips, Stockholms universitet.

Läs mer om seminariet och ta del av presentationsbilderna här

Terapi över lång tid kostnadseffektiv för samhället

Vetenskapsradion, Sveriges radio P1 24 februari 2017, rapporterar finska studier från Helsingfors universitet.

Hör inslaget här

 

 

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Forskning

Etiska riktlinjer

Handledning

Skrivelser

Nationell samverkan

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

Riktlinjer offentlig vårdPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se