SPR

Internationell samverkan i SPR

Society for Psychotherapy Research – SPR

SPR är en internationell, multidisciplinär, vetenskaplig organisation bildad 1968. Föreningen ger ut kvartalstidskriften Psychotherapy Research. Det första numret kom ut 1991. Tidskriften publicerar såväl empiriska, översiktliga, metodologiska som teoretiska artiklar inom området psykoterapiforskning. Tidningen vill täcka ett brett register av olika inriktningar som psykodynamisk, kognitiv-behavioristisk, humanistisk och systemisk samt olika slags behandlingsmetoder såsom individual-, grupp-, par- och familjeterapi.

Föreningen håller en årlig konferens, vartannat år i Amerika och vartannat år i annan del av världen. Dessutom håller föreningens avdelningar i Storbritannien, Centraleuropa, USA och Latinamerika egna konferenser. Föreningens ekonomi är god och unga forskare kan t ex söka resestipendier för att delta i konferenserna.

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Etiska riktlinjer

Handledning

Yrkes- och utbildningsfrågor

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

   

 

EFPP

EAP

SPR

WCP

 

 

SPR internationella hemsidaPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se