EFPP

Internationell samverkan i EFPP

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy
in the Public Sector

EFPP är en förening som startades 1991 och vars medlemmar är europeiska nätverk och föreningar för psykoterapeuter med psykoanalytisk inriktning som arbetar med psykoanalytisk psykoterapi i den offentliga sektorn eller med psykoterapier som är finansierade med allmänna medel.

EFPP är indelat i fyra sektioner:

Varje sektion representeras av två delegater per land. Enskilda personer kan således ej vara medlemmar och i Sverige är det Riksföreningen Psykoterapicentrum (Psykoterapicentrum) och Ersta Sköndal högskola som är medlemmar. Ersta Sköndals delegat i vuxensektionen är ??? och Psykoterapicentrums ???.

Federationens huvudsyfte är att stärka psykoanalytisk psykoterapis ställning i Europa, framförallt inom den offentliga sektorn. Detta sker huvudsakligen via att federationen på olika sätt stödjer de nätverk som bildats eller håller på att bildas i länder där psykoanalytisk psykoterapi ej har ett definitivt fäste samt via en kvalificerad konferensverksamhet. EFPP anordnar europeiska konferenser regelbundet. Upplysningar om aktuella konferenser finns på EFPP:s hemsida samt i "Kurser och konferenser" i varje nummer av Psykoterapi (tidigare Insikten).

Svensk hemsida

Internationell hemsida

 

 

Våra arbetsgrupper

Etiska riktlinjer

Handledning

Yrkes- och utbildningsfrågor

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

EFPP

EAP

SPR

WCP

 

 

EFPP svenska hemsida

 

EFPP internationella hemsidaPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se