EAP

Internationell samverkan i EAP

The European Association for Psychotherapy – EAP

Europeiska Psykoterapiförbundet (EAP) grundades i Wien, Österrike 1991. Psykoterapeuter från Tyskland, Schweiz, Ungern och Österrike var grundande medlemmar och sedan dess har föreningen berikats av kollegor från Belgien, Storbritannien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien och Ukraina. Europeiska Psykoterapiförbundet samlar 160 organisationer varav 13 nationella paraplyorganisationer (NUO) från 26 Europeiska länder, tillsammans mer än 50 000 psykoterapeuter. Medlemskap är även öppet för individuella psykoterapeuter.

Strasbourg-deklarationen om psykoterapi är hörnstenen i EAP:s åtagande att etablera en förenlig och oberoende psykoterapiprofession i Europa.

EAP skyddar psykoterapeuters yrkesintressen liksom även den allmänhet de tjänar genom att garantera att yrkesutövningen fungerar på en tillfredsställande nivå vad gäller utbildning och praktik, bl.a. genom att utveckla minimikrav för utbildning av psykoterapeuter, etiska riktlinjer för sina medlemmar och riktlinjer för utbildning av handledare i psykoterapi.

EAP har etablerat en Europeisk Psykoterapicertifiering (ECP) som visar att psykoterapeuter är utbildade i enlighet med EAP:s standard vilket kommer att garantera rörligheten för psykoterapeuter inom den Europeiska Unionen.

EAP arbetar på att utveckla en databank som en central informationsbas för psykoterapi.

EAP publicerar "International Journal of Psychotherapy" i samverkan med Carfax publishers, fax: 00944 1235 401550

Huvudkontoret ligger i Wien, tfn: 0094 - 1 512 0444, fax: 00943 - 1 513 17 29

EAP är grundande medlem och aktiv deltagare i World Council for Psychotherapy. 

Strasbourg Deklarationen om Psykoterapi 1990

Strasbourg, 21 oktober 1990

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Etiska riktlinjer

Handledning

Yrkes- och utbildningsfrågor

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

EFPP

EAP

SPR

WCP

 

 

EAP internationella hemsida


.pdf EAP presentationsfolderPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se