Legitimerade psykoterapeuter i Norrbottens län

2015-12Maud Söderholm Häll, beteendevetare
Modern psykodynamisk terapi med inriktning på trauma (EMDR), affekter, mentalisering och medkänsla. Jag tar emot både vuxna, ungdomar och par. Även korttidsterapi, krissamtal och utbildningsterapi. Välkommen att kontakta mig för ytterligare information eller för att boka tid.
070-345 01 61. maud.svedjan@hotmail.com. Prästgårdsgatan 27, Piteå

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

sök fler

Åsa Lundbäck, socionom
Psykoterapi, samtal, krishantering, stress, nedstämdhet, depression, , självkänsla, relationer.
Storg. 11, Luleå. 070-323 43 62. Hemsida, e-post.

Mona Linnea Wallo, lärare, handledare
Psykoterapi, krishantering, handledning, klinisk hypnos, EMDR. Individuell samt gruppterapi.
Boden, 070-695 84 60. Hemsida, e-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!
 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se