TRAUMA

”When elephants fight,
  it is the grass that suffers”

                                Afrikanskt ordspråk

 

Traumatiska upplevelser och deras effekter på barn, unga och vuxna.

Den kliniska verkligheten.

 

Teman och föreläsare

Vårkonferensen om TRAUMA fredagen den 16 mars, Aula Magna Stockholms universitet.
Stephan Hau, professor, psykologiska institutionen, Stockholms universitet håller i dagen.

Följande föreläsare är klara i skrivande stund:

 

Siri Gullestad, professor för klinisk psykologi vid Oslos universitet. Hon kommer att presentera ett fall, en behandling av en patient som har varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen – med vikt på utmaningar för motöverföring, samt teknik.
 

Vladimir Jovic från Serbien Assisstant Professor på Faculty of Philosophy, University of Priština (Kosovska Mitrovica), kommer att prata om behandlingar av krigstraumatiserade patienter med vikt på förintelseångest och andra kliniska fenomen som leder till behandlingsproblem.
 

Anna Gerge, doktorand, fil mag, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Välkänd föreläsare och författare till böcker om traumatisering och behandling av trauma. Anna kommer att prata om behandling och förståelse av dissociativ problematik som följd av komplex traumatisering.
 

Anna Norlén, verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen, kommer att prata om traumabehandling hos barn. Anna har länge arbetat med allvarliga händelser i barns liv – inom socialtjänsten och inom BUP.
 

Anna Thom Olin, leg psykolog, arbetar på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer i Göteborg. Hon har flerårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med traumatiserade barn och ungdomar. Hon arbetar aktivt med ett barnrättsperspektiv utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, med opinionsbildning och kunskapsspridning, för att öka utsatta barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.
 

 

Plats: Aula Magna, Stockholms universitet

Tid: 16 mars 2018, heldagskonferens 09:00–17:00

 

Konferensavgift:
1 800 kr i kr icke-medlemmar

1 400 kr medlemmar
300 kr studerande
 

Rabatterat pris före 11/2 2018:

1 500 i kr icke-medlemmar

1 100 kr medlemmar

 

Avslutande mingel med snittar

 

Anmälan: Anmäl online via nedanstående länkar:

 

 

 

 

 

 

 

 


Vårkonferens 16 mars 201
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

 

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se